Pimeduse tunnil
Tõnu Õnnepalu
Uusaegse poliitilise mõtte alused
Quentin Skinner
Ime
Kalle Käsper
Silmapilk tagasi
Andrus Kasemaa
Minu sekundid
Linnar Priimägi
Gödeli tõestus
Ernest Nagel, James R. Newman
Raamat

EESTI-INGLISE KEELETEADUSE SÕNASTIK
MATI ERELT   TIIU ERELT   ENN VELDI

Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Hääliku- ja õigekirjaõpetuse, sõnamuutmise, sõnamoodustuse, lause-, sõnavara- ja tähendusõpetuse, pragmaatika, keelekorralduse, terminoloogia, nimeuurimise, stiiliõpetuse, murdeuurimise, keeletüpoloogia, vestlusanalüüsi, arvutilingvistika, sotsiolingvistika, viipekeele, keeleõppe jm terminid eesti ja inglise keeles. Maailma keelte nimetused. Keeleteadlastele, emakeele ja võõrkeele õpetajatele, filoloogia üliõpilastele, tõlkijatele, ajakirjanikele ning teistele, kel oma töös on tarvis keeleteaduse termineid. Esimese trükiga võrreldes on lisatud üle 800 mõiste, rohkesti täpsustatud mõistepiire, parandatud nii eesti kui ka inglise termineid.

Ilmumisaasta: 2012
Lehekülgi: 236 lk

Ostuvõimalused:

Kaupluses Ateena kõik EKSA raamatud soodushinnaga!

Raamatukogud:

<< TAGASI
avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2020