Maailma avastamine
Jaan Kross
Mati Undi hämaruse poeetika
Maarja Vaino
PS: Miks Kafka naeris?
Toomas Raudam
Läti stjuardessid teavad saladust
P. I. Filimonov
Eesti murrete sõnaraamat
Mari-Liis Kalvik, Mari Kendla, Tiina Laansalu
Mitu sõrme on Jumalal?
Edakai Simmermann
Ufa umbsõlm
Enn Nõu
Eesti murded ja kohanimed
Karl Pajusalu, Tiit Hennoste, Ellen Niit, Peeter Päll, Jüri Viikberg
Raamat

LÜHINÄIDENDID
Väärtuskasvatuse abivahend koolidele

HALLIKI HARRO-LOIT   KAUKSI ÜLLE   KADRI UGUR   KATRIN VELBAUM   MARI-LIISA PARDER

Te hoiate käes kogumikku, mille eesmärk on innustada ja julgustada õpetajaid ja õpilasi kasutama ja modifitseerima väärtuskasvatusliku suunitlusega näidenditekste nii, et käsitletav olukord või dilemma kõnetaks just selle klassi või kooli õpilasi, kes teksti lavastama ja mängima hakkavad. Väärtuskasvatuses saab rakendada erinevaid aktiivõppe meetodeid. Nii mõnedki neist kuuluvad draamapedagoogika valdkonda, mis on kahtlemata juba väga kaua kasutusel olnud: koolide näiteringides, klassides, aktustel ja teemaõhtutel on ikka loodud ja lavastatud erisuguseid näidendeid. Tänapäeval on draamapedagoogikas kujunenud välja mitmed suunad, kus põhirõhk ei ole niivõrd etendusel kui sõnumi edastamisel, vaid pigem lavastamisel, näidendi tekstiga töötamisel. Need suunad on väärtuskasvatuse seisukohast väga tänuväärsed, kuna fikseeritud rolli asemel saab välja mõelda ja katsetada mitmeid alternatiivseid stsenaariume, samuti võimaldavad nad võrdluse kaudu enda ja teiste väärtusi selgemalt mõista.

Ilmumisaasta: 2012
Lehekülgi: 155 lk

Ostuvõimalused:

Kaupluses Ateena kõik EKSA raamatud soodushinnaga!

Raamatukogud:

<< TAGASI
avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2020