Noorusmälestused
Frederi Mistral
Piimaring
Rein Veidemann
Karauulika
Köster
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik
Väljendivara 1–5
Asta Õim
Mithras. Kultus ja müsteerium
Manfred Clauss
Raamat

MITHRAS. KULTUS JA MÜSTEERIUM
MANFRED CLAUSS
(Ilmumisel)

Esimest korda avaldas Mithrase kultuse allikad, mis jagunevad kirjanduslikeks ja epigraafilisteks tekstideks ning arheoloogilisteks mälestisteks, 19. ja 20. sajandi vahetusel Belgia teadlane François Cumont oma suures kaheköitelises teoses “Textes et monuments figurés relatifs aux Mystères de Mithra”. Allikaid koondavale osale kirjutatud mahuka sissejuhatusega määras Cumont kultuse uurimise suuna suuresti rohkem kui pooleks sajandiks. Tema mõju põhines peale põhjaliku allikate tundmise tõsiasjal, et ta esitas sellest religioonist tervikliku pildi, mis näis vastavat kõigile küsimustele. Lisaks jättis Cumont’i Mithrase müsteeriumide interpretatsioon järgnevale ajale oma jälje seetõttu, et Cumont avaldas pärast aastat 1900 teose sissejuhatuse pea muutumatul kujul, käsitledes kultust lühidalt nii prantsuse, inglise kui ka saksa keeles. See jäi aastakümneteks selle teema ainsaks käsitluseks. Praegu tuleb nentida, et Cumont’i autoriteet surus kaua aega alla teistsuguseid tõlgendusviise. Cumont kaitses ägedalt käsitlust, mille järgi pärineb Mithrase kultus Iraanist. Ta postuleeris seejuures hea ja kurja dualismi olemasolu ja avastas viimaks koguni eshatoloogilisi koostisosi. Oletades, et religioon seisneb olemuslikult tema teoloogias, jättis ta kultuse tähelepanuta. Järgnev käsitlus teenib eesmärki seda puudujääki korvata. Kuigi ma ei ole valmis järgima kõiki Cumont’i algatusi ja tõlgendusi ning mõni neist näib mulle koguni ekslik, tasub tema teose mis tahes põhjendatud kriitika puhul meenutada Friedrich Nietzsche ütlust: „Suurte meeste eksimused on väärt austust, sest need on viljakamad kui väikeste meeste tõed.” Just kriitilisele lähenemisele Cumont’iga võlgneb palju teadus ja võlgnen ka mina.

Ilmumisaasta: 2018
Lehekülgi: 220 lk

Ostuvõimalused:

Kaupluses Ateena kõik EKSA raamatud soodushinnaga!

Raamatukogud:

<< TAGASI
avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2018