Gödeli tõestus
Ernest Nagel, James R. Newman
Pimeduse tunnil
Tõnu Õnnepalu
Uusaegse poliitilise mõtte alused
Quentin Skinner
Ime
Kalle Käsper
Silmapilk tagasi
Andrus Kasemaa
Leivakünast ahjuluuani
Hella Keem
Metsakuru
Andrus Kasemaa
Puulased ja tohtlased
Andrus Kivirähk
Raamat

TAGASISIDE
Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale ja koolijuhile

HALLIKI HARRO-LOIT   TIIA KÕNNUSSAAR   MARI-LIIS NUMMERT   MARGIT SUTROP

Tagasiside andmine ja saamine on inimeste vahelise suhtlemise loomulik osa, kuid see on ka juhtimisinstrument ning arengu toetamise viis lasteaias ja koolis. Miks me vajame tagasisidet? - Tagasiside aitab seada eesmärke, mõista, kuhu me liigume ja mis on meie tegevuse siht. - Tagasiside aitab mõista ja hinnata, kuivõrd me oleme oma eesmärkide poole liikunud. - Tagasiside aitab aru saada, kuhu oleme takerdunud ja mida saaks teisiti teha. - Tagasi- ja edasiside juhatavad meid edasi püüdlema. - Tagasisidet andes saame väljendada oma hoolimist teise käekäigust. - Adekvaatne, sobivalt antud tagasiside suurendab ühtekuuluvustunnet ja pühendumist. - Mil moel tagasisidet antakse või küsitakse, on tihedalt seotud kooli või lasteaia väärtustega. Käesolev raamat kirjeldab lugejale tagasiside andmise eripärasid ja võimalusi nii õpetaja, õpilase, koolijuhi kui ka juhtimiskoolitaja vaatenurgast. Lisaks ekspertide (prof Halliki Harro-Loit, prof Tõnu Lehtsaar, prof Margit Sutrop, psühholoogiadoktor Grete Arro jt) artiklitele leiate raamatu kaante vahelt ka intervjuusid koolijuhtide ja õpetajatega ning katkendeid õpilaste esinemisest kultuuri- ja hariduskongressil.

Ilmumisaasta: 2019
Lehekülgi: 141 lk

Ostuvõimalused:

Kaupluses Ateena kõik EKSA raamatud soodushinnaga!

Raamatukogud:

<< TAGASI
avaleht | raamatud | kontakt

© eksa.ee 2020