eesti-vene_sr_2

Eesti-vene sõnaraamat 2. köide

, , ,

Sõnaraamat sisaldab tänapäeva eesti kirjakeele põhisõnavara, hulgaliselt erialatermineid, aga ka keeles kinnistunud uut ja moodsat ainest. Väljaanne erineb senistest sama tüüpi sõnastikest nii mahu kui keelendite esituslaadi poolest. Kõikidele märksõnadele ja nende vastetele on lisatud vajalik grammatiline info. Pakutakse rohkesti andmeid sõnakasutuse kohta. Kõige mahukama osa moodustavad sõnaühendid ja liitsõnad ning näitelaused, mis illustreerivad sõna erinevaid tähendusi ja tähendusvarjundeid. Sõnaartikli lõpus on hulgaliselt fraseoloogilisi väljendeid. Teises osas sõnad K-L.

Köide:kõva köide
Mõõdud:140x200
ISBN:978-9985-9260-2-1
Lehekülgi:1079
Ilmunud:01.01.2001