fraseoloogia_kaas.indd

Lähtekohti eesti fraseoloogia käsitlemiseks

,

Raamatu eesmärk on üles tähendada fraseoloogia probleemistik ja selle uurimise seis Eestis. Tehakse ekskurss fraseoloogia uurimise algusaegadesse, terminoloogia kujunemisse, antakse ülevaade fraseoloogilise ainese käsitlemise põhiseisukohtadest, tänapäevastest uurimisvõimalustest ja saadud tulemustest. Lõplikke lahendusi ei pakuta. Eesti materjali analüüs põhineb enamjaolt Asta Õimu ja Katre Õimu või kahasse valminud publikatsioonidel. Ehk annab see raamat tuge kõrgkoolide fraseoloogiakursuse õpetamisel ja ajendab fraseoloogiat uurima.

Köide:kõva köide
Mõõdud:165x235
ISBN:978-9949-684-16-8
Lehekülgi:383
Ilmunud:13.11.2019

16.00