vene-eesti_sr_2

Vene-eesti sõnaraamat 2. köide

, , , , , , , , , , ,

  • 74 000 märksõna
  • hulgaliselt sõnaühendeid ja näitelauseid
  • sõnamuutmistabeleid
  • lisaks üldkeelele ka oskussõnavara ja fraseoloogiat
  • palju sünonüümseid tõlkevasteid

Kõikidele sõnadele on antud grammatiline iseloomustus. Tüübinumber ja grammatiline info võimaldavad leida märksõna kõik muutevormid.

Köide:kõva köide
Mõõdud:165x235
ISBN:978-9985-9284-7-4
Lehekülgi:1131
Ilmunud:01.01.2000